Stanowisko PROP

Witam
W piątek na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Obrady prowadziła – Przewodnicząca Rady prof. Joanna Pijanowska, dziekan Wydziału Biologii UW. W posiedzeniu uczestniczył Główny Konserwator Przyrody. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Rada nie podała się do dymisji, lecz uznała, że na razie będzie się starała dalej pełnić swą misję.

Przyjęliśmy m.in. 2 stanowiska:

– Krótkie stanowisko w sprawie kryzysu w ochronie przyrody w Polsce –
kierowane do Rządu;/w załączeniu/

– Stanowisko w sprawie współpracy PROP z Ministrem Środowiska, nad którym jeszcze pracujemy.

Dodatkowo uzgodniliśmy, że prace nad listą najważniejszych problemów ochrony
przyrody będziemy kontynuować. Mamy ją skończyć, uchwalić (wprowadziliśmy
zmianę Regulaminy Rady umożliwiającą głosowanie internetowe) i upowszechnić
do końca Marca.

Na razie nie przesądzamy, ile pozycji lista ta ma liczyć.
Część obecnych punków należy połączyć, część przeredagować, zapewne nieco
dodać…
Podejmiemy też próbę podzielnia tej listy na działy, aktualną wersję, można ściągać
spod adresu
http://www.salamandra.org.pl/problemy.doc.
Mówią, że w Rowach okoń bierze!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0