Troć 2006

Witam
25 stycznia 2007 r obyło się uroczyste spotkanie poświęcone podsumowaniu akcji ochrony tarlisk troci i łososi w naszych rzekach i dopływach: Łebie, Łupawie, Słupi i Wieprzy. Podziękowania w postaci grawertonów otrzymali: Prezydent Miasta Słupsk, Starosta Powiatu Słupskiego, Dyrektor Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w Słupsku, Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, Straż Leśna w Cewicach, Towarzystwo Proekologiczne „Słupia” w Słupsku, Komendant Straży Miejskiej w Słupsku, Komendant Komisariatu Policji w Dębnicy Kaszubskiej, Komendant Komendy Miejskiej Policji w Lęborku, Komendant Komisariatu NR 1 Policji w Słupsku, Komendant Komisariatu NR 2 Policji w Słupsku, Komendant Komisariatu Policji w Ustce, obecny, jak i były Komendant Komisariatu Policji w Kępicach, Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Ustce oraz Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Łebie. Podziękowano Grupie Szybkiego Reagowania oraz Społecznej Straży Rybackiej. Dziękujemy Wszystkim Wędkarzom i Naszym Sprzymierzeńcom biorącym aktywny udział w ochronie naszych wód.