Warsztaty historyków

Witam
W mojej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii. Organizatorem było Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii – Stowarzyszenie Oświatowców Polskich z Torunia. Tematy warsztatów:
1. Jak napisać wypracowanie na poziomie rozszerzonym z historii – prowadziła mgr Maria Jadczak.
2 Przygotowanie ucznia do matury – poziom podstawowy – prowadził mgr Krzysztof Juszczyk.
3. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej – prowadził mgr Antoni Stark, prezes Zarządu Oświatowców.
Do perełek sprzedawanych po okazyjnych cenach / książka 5 zł/ zaliczyć należy wydawnictwa Oświatowców – podręczniki z historii i wos, źródła, testy, poradniki, plany w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Cenne jest wydawnictwo: Plan kierunkowy i wynikowy nauczania historii; Matura z historią; Historia – Przedmiotowy system oceniania. Takich spotkań więcej?