Elektrownia na Drwęcy

Witam
We wrześniu Ministerstwo Środowiska zwróciło się do mnie jako członka PROP, o zaopiniowanie budowy małej elektrowni wodnej w Lubiczu na rzece Drwęcy. Opinia – wspólnie wypracowana przez Tadeusza i Romana – była negatywna. Wydawało się, że decyzja Ministra będzie taka sama. Kilka dni temu zadzwonił do mnie Prezes Zarządu Okręgu PZW z Torunia, Mirek Purzycki i zapytał, czy nie wiem co dalej z elektrownią? Zadzwoniłem do Ministerstwa, okazało się, że odmienna opinię napisał prof. dr hab. Piotr Epler z Krakowa. Są dwie odmienne opinie. Ministerstwo przesłało mi tę opinię, bym się do niej odniósł. Więc udałem się do Lubicza, obejrzałem zabytkową budowlę hydrotechniczną i napisałem opinię do opinii. Oczywiście negatywną, bo latem pisałem pozytywną opinie o zarybieniu Drwęcy jesiotrem. A 23 października rzeka została jesiotrem zarybiona.
Chcecie tę opinię przeczytać?

Materiał do pobrania: