Edukatorzy

Surowa Komisja i świetnie przygotowani na kursie kandydaci na edukatorów. Wyjątek stanowiła tylko moja osoba. Ale też z sukcesem.