Blisko wakacje

Witam
W tym roku byłem na urlopie dla poratowania zdrowia. Ale nie próżnowałem. Skończyłem studia podyplomowe. Pisałem prace o zjednoczeniu Niemiec. A propos. Pierwsze dwa zdjęcia to przygotowanie do odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Za tym murem stała synagoga. W 1938 roku podczas „Nocy kryształowej”, została spalona. Syn ostatniego rabina ufundował ogrodzenie i tablicę. Dzisiaj było uroczyste… , reszta jutro w prasie.
Mądrość Denisona wykorzystałem do pracy dyplomowej kursu edukatorskiego. Przygotowałem prezentację w PowerPoincie. Ćwiczenia, które wspomagają rozwój intelektualny dzieci. Widać budynki w których miałem praktykę. Dyrektor Małgosia, nie chciała pozwolić na foto. Dyrektor Beata – wyraziła zgodę. Obrona prac 29 czerwca. Obronie, to dopisze tytuł – edukator. Pracowity rok!
W między czasie z sąsiadem wykosiliśmy trawę przed blokiem. Zakwitła pierwsza różą. Jutro jadę do Słowińskiego Parku Narodowego. No i w końcu może na ryby.