Obrady PROP

Trwają prace nad nową ustawą o ochronie przyrody. Nie rozwiązane są problemy finansowania ochrony. W parkach likwidowane będą Gospodarstwa Pomocnicze. Czy i w jakim stopniu nowe kierownictwo resortu będzie korzystało z doradztwa naszej Rady. To w zasadzie główne problemy dyskutowane na posiedzeniu. Są z nami przewodniczący Rad Naukowych Parków, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Dyrektor Parku Narodowego „Gór Stołowych”. Więcej o Parku na stronie http://www.pngs.pulsar.net.pl/.
W prezydium obrad zasiadają: nowy Wiceminister – Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski, nowa Dyrektor nowego Departamentu, który nazywa się teraz Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Zofia Chrempińska, Przewodnicząca PROP dr hab. Joanna Pijanowska prof. UW oraz Wiceprzewodniczący PROP mgr Paweł Pawlaczyk.