Kurs edukatorski

A teraz bardzo poważnie.

Pojęcie edukator pojawiło się w polskim systemie oświatowym w latach 90, formalny byt prawny uzyskało zaś w latach 1999-2000. Pojęcie to było od samego początku istnienia systemów edukacyjnych. Zawsze byli tacy, którzy nauczali nauczać innych i doskonalili pracę już uczących. A więc edukator odnosi się do samej istoty edukacji i etymologicznie znaczy nauczyciel. Można zastępczo używać innych określeń – trener, szkoleniowiec, multiplikator czy nauczyciel nauczycieli.
Kurs obejmuje:

1. Specyfikę nauczania dorosłych
2. Umiejętności psychologiczne w pracy edukatora
3. Praca z grupą
4. Organizację procesu doskonalenia
5. Kompetencje instytucjonalne w pracy edukatora
6. Przygotowanie do pracy edukatora
7. Praktyka edukatorska
8. Samodzielna praca edukatorska – oceniana przez hospitujących.

No wiemy kto to jest edukator i co znaczy kurs edukatorski. kurs to 280 godzin zajęć i kończy się egzaminem kwalifikującym. Zaczęliśmy kurs w czerwcu 2005 roku a kończymy egzaminem na przełomie czerwca i lipca 2006. Organizatorem jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Troche sobót i niedzieli spędziło sie w Koszalinie. Teraz prowadzimy samodzielne zajęcia.
Zobaczcie zdjęcia z 5 listopada 2005 roku.