Rada Gospodarki Wodnej

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne tworzy rady gospodarki wodnej regionów wodnych, zwane dalej Radami, jako organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Do zakresu działania Rady należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, a w szczególności: 1) projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego; 2) dokumentacji, o których mowa […]