Tarło troci.

Już od kilku lat Zarząd Okręgu PZW w Słupsku realizuje tarło troci metodą przeżyciową. Ryby do sztucznego tarła są usypiane i dopiero wtedy pobiera się od nich ikrę lub mlecz. Jednocześnie przy okazji tarła pobierane są próbki tkanek do badań naukowych. Po pobraniu materiału ryby budzą się i bez uszczerbku umieszczane są w zbiornikach gdzie […]