Posiedzenie ZG PZW

W dniu 29 marca odbyło się posiedzenie ZG PZW. Zarząd zatwierdził budżet związku na 2014 rok. Przyjął regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW. Podjął uchwałę w sprawie Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznej. Uchylił uchwałę w sprawie zmian terytorialnych okręgów. Podjął Uchwałę w sprawie organizacji przez nasz okręg Mistrzostw Europy w Muszkarstwie na rzece Łupawie […]

Rada Rejonu Słupsk Miasto

W siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Rady Rejonu Słupsk Miasto. W programie: – odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas zebrań sprawozdawczych Kół PZW – wyniki współzawodnictwa Kół za 2013 rok – omówienie wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Rady – jesień 2013 – sprawy różne. W miłej atmosferze robocze spotkanie.

Spotkanie Rady Rejonu Lębork

Dzisiaj spotkaliśmy się z Prezesami Kół PZW Powiatu Lębork. Spotkanie Rad odbywa się dwa razy w roku. Jesienne spotkanie, to podsumowanie pracy oraz przygotowanie do zebrań sprawozdawczych, oraz wiosenne – odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas zebrań i omówienie pracy SSR, współzawodnictwa kół oraz zarybień. Miłe spotkanie w Lęborku.