Decyzje urzędnika

Starostwo Powiatowe w Człuchowie wydało decyzję administracyjną – zgodę na przegrodzenie więcej niż połowa cieku. To jest budowa wodna, a nie przegrodzenie. Elektrownia w Nierybiu otrzymała pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wody. Właściciel, zarybił obwód karpiem, zabronił połowów członkom PZW i rozprowadza własne pozwolenia. Dodatkowo wybudował staw, do którego pobiera wodę z rzeki.