Sprawozdawcze koła PZW w Człuchowie

Koło PZW w Człuchowie to ponad 700 członków. Dzisiaj Karol oficjalnie złożył rezygnację z funkcji Prezesa – obowiązki służbowe. Był bardzo dobrym Prezesem, koło odnosiło liczne sukcesy, bardzo dobrze układała się współpraca z władzami samorządowymi. Zebrani jednogłośnie wybrali na tę funkcję Marka. wśród zaproszonych gości Burmistrz Miasta i Sekretarz Urzędu Gminy. Dyskusja toczyła się głównie […]