Główna Komisja Rewizyjna na kontroli Okręgu

We wtorek i środę w naszym okręgu przebywał trzyosobowy zespół kontrolny. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji finansowej, rybackiej i kadrowej oraz realizacji Uchwał ZG PZW. Zespół dokonał wizytacji punktu odłowu tarlaków troci i łososia oraz Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy. Stwierdzono – "konieczność posiadania i prowadzenia książki obiektu budowlanego" oraz  "w punkcie 7 nieścisłości" w zezwoleniach wędkarskich wydanych w […]