Święto Ryby

WitamDzisiaj i jutro w Słupsku po raz X odbywa się Święto Ryby. W części porannej, forum dyskusyjne pt. „Gospodarka rybacka po wejściu Polski do Unii Europejskiej i w nowym okresie planowania 2007 – 2013”– uwagi krytyczne nt. braku spójności między dokumentami strategicznymi obowiązującymi w latach 2004 – 2006,– omówienie strategii Rozwoju Rybołówstwa w okresie 2007/13.Prelegentem […]